Stöd oss 2018-02-13T12:00:07+00:00

Stöd Hälsolövets arbete

Hälsolövet arbetar professionellt, men har behov av ideella insatser för att klara av sina ekonomiska åtaganden. Idag har vi inget ekonomiskt överskott däremot behov av understöd för att bland annat kunna fullfölja uppstarten av Sjöhamra HVB-hem.

När vi startar behandlingshemmet är vår plan att verksamheten skall finansieras av vårdavgifter från psykiatri och socialtjänst. Innan en nystartad verksamhet etablerat sig och visat behandlingsresultat är en del individuella avtal svåra att få till stånd. Vi vill kunna ta emot personer som behöver Hälsolövets tjänster utan att vara helt beroende av samhällets ekonomi.

Information om sponsring

Om du vill vara med och stödja utvecklingen av vård och behandling med kristen grundsyn, finns det olika möjligheter.

Företagare kan få annonsplats på webben
Är du företagare erbjuder vi dig annonsplats på vår hemsida genom att du blir Företagsvän. Ditt företag får större synlighet genom webbannonser och tidningsannons i Helande Löv. Välkommen att kontakta oss på e-post halsolovet@arken.org så får du mer detaljerad information.

Ge en gåva
Du är även välkommen att ge en gåva via vårt bankgiro 372-3608 eller till Swishnummer 1232 88 6968. 
Det är viktigt att du märker inbetalningen ”Hälsolövet AB” eller ”Sjöhamra HVB-hem”.

Månadsgivare
Du kan bli en månatlig givare genom att klicka här eller maila till halsolovet@arken.org

Vad kan DU möjliggöra genom att bli en Månadsgivare?

Ditt stöd ekonomiskt och i bön är mycket värdefullt för oss och för de människor som söker vår hjälp.
Du är med och hjälper oss bygga en stabil grund för vår verksamhet.
Storleken på gåvan avgör du själv men vi önskar att du ger minst 50 SEK/månad.

Vad får DU som Månadsgivare?

  • Vara delaktig i att förverkliga visionen om kristna vårdalternativ för personer med psykisk ohälsa
    (bl a kristna retreater/hälsodagar, friskvård och återhämtning, HVB-hem)
  • Vara pionjär – vara med och utveckla en unik och banbrytande verksamhet i Sverige
  • Hjälpa en av de mest utsatta människogrupperna i vårt välfärdssamhälle
  • Nyhetsbrev från Hälsolövets verksamhet, sänds till dig cirka var sjätte vecka via brev eller e-post.

    Nyhetsbreven innehåller aktuell information om utvecklingen av våra verksamheter, konkreta böneämnen, kort undervisning, vittnesbörd om vad Gud gör i människors liv och inbjudan att delta i konferenser, retreater, seminarier och kurser som anordnas av Hälsolövet själva eller i vårt samarbete med församlingen Arken.