Loading...
Om oss 2018-02-13T12:48:36+00:00

Vad är Hälsolövet

Hälsolövet är ett idéburet vårdbolag drivet med metoder som har sina rötter inom kristen utövning. Hälsolövet erbjuder olika typer av tjänster och vårdalternativ för att hjälpa människor att komma till rätta med sina hälsoproblem. Vi har en kristen värdegrund. Utifrån den arbetar vi med den så kallade 7-stegsmodellen, som ligger till grund för samtliga våra program.

I dagens samhälle finns det många hälsoalternativ med sina rötter i olika inriktningar och ideologier. Hälsolövet vänder sig till vårdtagare som föredrar ett behandlingsalternativ drivet med kristna förtecken. För många människor känns det onaturligt med alternativ som har sina rötter i andra religioners utövning och de föredrar helt enkelt det som mer överensstämmer med den egna livssynen.

Hälsolövet bedriver även metodutveckling och utvärdering. Olika metoder kartläggs och utvärderas efter vetenskaplig metodik. Hälsolövet besitter en kunskapsbank kring alternativa behandlingar. Syftet med denna kunskap är att sprida den för att driva frågan om varudeklaration i vården.


Friskvård och återhämtning

 

Läs mer >>

Själavårdmodellen – 7 Steg

Läs Mer >>