Friskvård och återhämtning  2018-02-13T11:49:26+00:00

Friskvård och återhämtning

Mitt i vardagens alla aktiviteter behöver vi ge plats för stunder av stillhet och ro, då vi kan hämta ny kraft och styrka. Det är viktigt för att hålla oss friska, men kan också behövas i en fas då vi håller på att tillfriskna efter t ex en utmattningsdepression.

Dessa CD-skivor är redskap som kan användas både som förebyggande hälsovård och i en återhämtningsfas efter psykisk ohälsa. De berör grundläggande områden som kärlek, frid, Guds beskydd och trygghet, vila och frihet som ger avslappning på djupet.

Produkterna är redskap och en hjälp att på egen hand genomföra steg 1 och 2 i den behandlingsmodell som vi använder i alla våra program, den s.k. 7-stegsmodellen, som bygger på en kristen värdegrund.

CD för friskvård och återhämtning

På dessa CD-skivor läses Bibelord till instrumental bakgrundsmusik.
Vissa av dem finns även på finska, norska och engelska. Pris 99 kr/st.

”Guds beskydd och trygghet”
”Frälst av nåd”
”Själens och kroppens helande”
”Kärlek”
”Frid”
”Glädje”
”Bli fri från stress”

”Den inre bönen”

är en bönemodell med praktisk handledning som hjälper dig att komma nära Gud och utveckla din egen kärleksrelation med Jesus, så att du blir mer trygg i honom. Pris 99 kr/st.

CD-skivor med flödesbön inom olika områden, med instrumental bakgrundsmusik. Pris 99 kr/st.

”Flödesbön – själens helande och befrielse”
”Flödesbön – själens helande”
”Flödesbön – kroppens helande”

Instrumental lovsång. Pris 189 kr/st.

”Well 1” med piano och orgel
”Well 2” med piano och trumpet
”Well 3” med piano, fiol, trumpet, gitarr, flöjt och dragspel

Beställning:
CD-skivorna produceras av Boklövet Arken AB och kan beställas via e-post direkt till forlag@arken.org
De kan beställas via Arkens webbshop på www.arken.org

Det går också bra att beställa dem via Hälsolövet på e-post halsolovet@arken.org
Har du frågor kring detta kan du skriva dem samtidigt så kontaktar vi dig.